Anasayfa / Hizmetler


MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ


Karmaşık mühendislik problemleri için zaman ve maliyet etkin çözümler bulmak üzere tasarım ve analiz çalışmaları yürütmekte olan EDA, ileri katı modelleme ve çözümağı üretimi, büyük ölçekli CFD ve CSD problemleri için yüksek performanslı çözümler bulma, yapısal tasarım ve aerodinamik şekil optimizasyonları, akışkan-katı etkileşimi ve harici yük ayrılması başta olmak üzere faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermekte; yazılım araçları geliştirmektedir.

Şirket, faaliyet alanları ile ilgili tasarım, analiz ve optimizasyon çalışmalarını içeren projelerin yanı sıra, kullanılacak yazılımların geliştirilmesi, talep ve ihtiyaçlara uygun olarak özelleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir.