Anasayfa / Hizmetler / Mühendislik Tasarım / İyileştirme


Tasarım İyileştirme Çalışmaları


EDA, tasarım ve tasarım optimizasyonu çalışmalarına ek olarak, mevcut bir tasarımın kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi amacıyla tasarım iyileştirme çalışmaları yürütmektedir.

Bu çalışmalar sırasında izlenen yol aşağıda özetlenmiştir;

1.Safha :

  • Mevcut ürün veya komponentin modellenerek, elde edilen sonuçların mevcut deney sonuçlarıyla karşılaştırılması.

  • Yapılacak değerlendirmeyi takiben belirlenen tasarım değişiklik önerilerinin yararlanıcıya sunulması.

2.Safha :

  • Önerilen tasarım değişikliklerinin yararlanıcı tarafından onaylanması halinde yeni tasarımın modellenmesi ve davranışının hesaplanması.

  • Yeni tasarımın imal ettirilmesi ve model sonuçlarıyla karşılaştırılmak üzere test edilmesi.

3.Safha :

  • Projede incelenen ürüne benzer ürünlerin tasarımı ve modellemesi için geliştirilen model ve yazılımlar müşteriye kullanılması için verilir.

Workshops :

  • Yürütülen bu çalışmalar sırasında yararlanıcı talep ve ihtiyaçlarının takibi için ihtiyaç duyulması halinde EDA ve yararlanıcı kurum/kuruluş ilgili personellerinin etkileşimli çalışmaları, geliştirilecek modeller ve deney sonuçlarını inceleyerek yeni model için karar almaları sağlanır.