Anasayfa / Hizmetler / Mühendislik Tasarım / Tasarım Optimizasyonu / Şekil Optimizasyonu


Şekil Optimizasyonu Çalışmaları


Belirli yapısal ve mali sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla en uygun şeklin elde edilmesi için şekil optimizasyonu çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmalar sırasında EDA, fizik modeli ve değiştirilecek geometrik parametrelerden bağımsız olan sınırlamalara karar verdikten sonra, fiziksel modellerin evrim modeline dayalı "Genetik Algoritma" kullanan bir yazılım yönteminde etkileşimli olarak çalıştırılması ile istenen özelliklere sahip optimum şekli elde edebilmektedir. Çok sayıda fizik çözümü gerektiren bu çalışma için paralel bilgisayar kümelerinin (cluster) yanı sıra paralel kümelerden oluşan grid altyapısından da yararlanabilmektedir.(bkz. Yayın 4-6.)

Konuya ilişkin çalışma örneği aşağıda sunulmuştur.

Örnek : Mevcut motoru ve burun - gövde şekli korunan bir roket geometrisinin, kanat - kuyruk şekil optimizasyonu sonucu elde edilmiş dış geometrisi; ve bunun roket menzili üzerindeki etkisi (Şekil 1) . (Bu şekil optimizasyonu çalışmasında genetik algoritma esasına dayalı CAEedaTM optimizasyon modülü, 2dof trim ve ampirik - yarıampirik aerodinamik çözücüler kullanılmıştır.)


a. Optimizasyona tabi tutulan geometrik parametreler

b. Optimizasyon sonucu elde edilen roket geometrisi c. Optimizasyon sonucu ulaşılan menzil
Şekil 1. Verilen bir roketin, burun ve gövdesi sabit olmak üzere mevcut bir motor için kanat - kuyruk şekil optimizasyonu sonucu elde edilen dış geometri