Anasayfa / Şirket Hakkında / AR-GE


AR-GE


Faaliyet alanları ile ilgili güncel teknolojik gelişmeleri yakından ve sürekli olarak takip eden EDA, sektörün kısa, orta ve uzun vadeli istek ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, yenilikçi tasarım ve çözüm yeteneklerini devamlı geliştirmektedir. Bu bağlamda sürdürdüğü araştırma - geliştirme çalışmalarının genel kapsam ve konu başlıkları aşağıda sunulmuştur.

 • Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)
 • Bilgisayar Hesaplamalı Katı Dinamiği (CSD)
 • Bilgisayar Hesaplamalı Elektromanyetik (CEM)
 • Bilgisayar Hesaplamalı Isı Transferi
 • Unstructured Euler ve Navier Stokes Çözücüler
 • Aeroelastisite
 • Aeroakustik
 • Aerodinamik Isınma
 • Türbülans Modelleri
 • Düzenli-Düzensiz Çözümağı Oluşturma ve Adaptasyonu (Structured-Unstructured Grid  Generation & Adaptation)
 • Bilgisayar Hesaplamalı Geometri - Topoloji
 • Hareketli Yüzeylerin Çözümü (Moving Boundary Problems)
 • Akış Yapı Etkileşimi (Fluid Structure Interaction)
 • Harici Yük Ayrılması (Store Separation)
 • Paralel Hesaplamalar (CPU & GPU)
 • Genetik Algoritmalarla Tasarım - Şekil Optimizasyonu
 • Topoloji Optimizasyonu

Bunlarla ilgili bugüne kadar EDA tarafından yapılmış yayınlar mevcuttur.

İlgili linkler (İng.):