Anasayfa / Şirket Hakkında / Mevcut Altyapımız


MEVCUT ALTYAPIMIZ


TEKNİK

EDA makine ve havacılık mühendisliği konularındaki Ar-Ge ve ilgili tasarım - analiz araçlarının geliştirilmesi çalışmalarını, her biri konusunda uzman 5 doktora - 6 lisans düzeyinde olmak üzere 11 mühendisin oluşturduğu ve tecrübe yıl ortalaması 28 yıl olan bir teknik grup ile yürütmektedir. Makine, havacılık, bilgisayar ve kimya mühendislerinden oluşan bu grup, proje konu ve ihtiyaçlarına bağlı olarak elektrik-elektronik ve inşaat mühendisleri ile genişletilebilmekte; üniversitelerle işbirliği kapsamında yurt içi/yurt dışı üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetleri ile zenginleştirilmektedir.

EDA yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sırasında ilgili konularda yurt içi/yurt dışında yapılan çalışmalar ve gelişmeleri yakından takip etmekte; uygun kitap, makale ve dökümanlar basılı ve/veya sanal olarak temin ederek şirket kütüphanesi sürekli geliştirmektedir. Geliştirmiş olduğu kütüphane yazılımı ile teknik grup üyelerinin söz konusu kitap ve dökümanlara bilgisayar üzerinden kolay erişimi sağlanmıştır. Basılı dökümanlara ulaşmak ve okumak için özel bir kütüphanesi de bulunan firma, ilgilenilen araştırma konuları ile ilgili çok sayıda master ve doktora tezi, makale ve kitabı araştırmacılarının kullanımına sunmuştur. Ayrıca EDA Rapor formatında düzenlenmiş ve firma bünyesinde yapılan çalışmaların konu edildiği dokümanlar ile teknik grup üyeleri tarafından yapılmış yayınlar da EDA kütüphanesinde yer almaktadır.

DONANIM

EDA bilgisayar altyapısı kişisel bilgisayarlar, paralel Linux bilgisayar sistemi (linux cluster), RAID depolama sistemi ve Linux sunuculardan oluşmaktadır. Firma yürütülen proje, Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulması halinde kolay ve hızlı bir şekilde donanım ekleme/çıkarma/yenileme yapabilmekte; teknolojik alt yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Paralel Linux bilgisayar sistemlerinin tasarım ve kurulumu şirket bünyesinde yapılmaktadır.

Proje ve yazılım geliştirme çalışmaları Linux sunucular üzerinden profesyonel proje takip (project management), yazılım sürüm takip (version control) ve hata takip (bug and failure control) yazılım araçları ile izlenmekte ve çalışmaların yedekleme işlemleri günlük, haftalık olarak sürekli yapılarak, son 1 yıl içinde yapılan tüm değişikliklere ulaşılabilmektedir.