Anasayfa / Ürünler


ÜRÜNLER


Havacılık ve makine mühendisliğine ilişkin problemlerin çözümü çoğu zaman, ilgili geometrinin katı modelinin yapılması, bilgisayar hesaplamalı çözümağının (computational mesh) üretilmesi, bilgisayar hesaplamalı fizik çözümlerinin yapılması, elde edilen sonuçların görüntülenmesi gibi birçok işlemin peşi sıra yapılmasını gerektirmekte; tüm bu işlemler, genellikle farklı yabancı kaynaklı ticari yazılımlar kullanılarak yerine getirilmektedir. Her biri farklı ve birbirini tamamlayan yetenekleri ile, ancak bir arada kullanıldıklarında faydalı olabilen bu yazılımların yerine geçebilecek ve ihtiyaç duyulabilecek tüm fonksiyonları bünyesinde barındıracak bir yazılım paketi oluşturmayı hedefleyen EDA, yapılan mühendislik tasarım ve analiz çalışmaları sonucu elde edilen tasarımların milli ve özgün olma niteliklerinin tam anlamıyla sağlanabilmesinin yerli ve bağımsız tasarım ve analiz yazılım araçlarının kullanımı ile mümkün olabileceğinden hareketle ilk yerli bilgisayar destekli mühendislik yazılım paketi (CAEedaTM) geliştirimiştir.

Katı modellemeden tasarım optimizasyonuna kadar, bir tasarım projesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm yeteneklerin modüller halinde entegre edilmesi ile oluşturulan yazılım paketi, daha güvenli ve açık kaynak işletim sistemi olan Linux işletim sisteminde çalıştırılmaktadır. CAEedaTM çatısı altında toplanan, birbiriyle etkileşimli çalışabildiği gibi bağımsız birer modül olarak da kullanılabilen yazılımlar aşağıda sıralanmıştır.

CAEedaTM
:
Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım ve Analiz Aracı
CADeda
:
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı
FAPedaTM
:
Akış Analiz Program
SAPedaTM:
Yapısal Analiz Programı
FSIeda:
Akışkan-Yapı Etkileşimi Programı
SINeda:
Yazılımlar Arası Paralel Arayüz Programı
MESHedaTM:
Çözümağı Oluşturma Programı
PREeda
:
Ön İşlemci Yazılımı
POSTeda
:
Son İşlemci Yazılımı
BALLISTICeda
:
Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı
Diğer
:CAEeda çatısı altında yer alan uçuş simülasyonu, optimizasyon modülü vb.

Bu ürün sayesinde, mühendislik tasarım ve optimizasyon çalışmaları için gerekli olacak tüm yetenekler tek bir çatı altında toplanarak, kullanıcı uzmanlığı gerektirmeyen, zaman ve maliyet etkin çözümler elde etmek mümkün hale getirilmiştir. EDA, yürüttüğü ve yürütmekte olduğu tüm mühendislik tasarım ve analiz çalışmalarında CAEedaTM'yı kullanmaktadır.