Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları / BALLISTICeda


BALLISTICeda  (Balistik Tasarım ve Analiz Programı)


BALLISTICeda ağır ve hafif silah mühimmatlarının tasarım ve analiz çalışmalarına yönelik olarak, MKEK işbirliği ile EDA Tasarım tarafından geliştirilmiş bir yazılım olup; 3-boyutlu parametrik modelleme, iç balistik, dış balistik ve uçuş mekaniği yeteneklerini içermektedir.

BALLISTICeda, SSM projesi kapsamında ALTAY tankının 120 mm APFSDS-T and TPCSDS-T mühimmatlar için atış cetvellerinin oluşturul-masında başarı ile kullanılmıştır.Geometrik tasarım yetenekleri :


 • Parametrik 3B geometri oluşturma :
 • Burun :
 • Ojive (tanjant ve secant), Koni, Elips, Kuvvet serisi (Power series), Kesik uç, Boşluk (Hollow)
 • Gövde :
 • Silindir, Kullanıcı tanımlı değişken dönel eğri, Geçiş, Konik kuyruk (Boat tail, Flair), Yiv, Sevk çemberi, Boşluk
 • Kanat ve Kanatçık :
 • Dörtgensel kesit, Yay kesit, Kama kesit, NACA serisi kesit,Otomatik ok-dihedral ve burulma açısı ayarlama, Otomatik kanat ve kuyruk yeri ayarlama, Testere ve kırık tip kanat oluşturma, Karmaşık kanat geometrisi oluşturma
 • Namlu ve Lançer :
 • Yivli namlu, Birleştirme konisi, Sırt, Yanma odası, Kama
 • Bileşenleri ekle-çıkar ve kopyala-yapıştır özellikleri
 • Bileşenlerle otomatik modüler tasarım (automatic component buildup)
 • CAEeda CAD modülüne otomatik olarak 3B katı model aktarma
 • Tasarlanan 3B modellerin step, iges, brep ve stl formatlarında dışa aktarma
 • Kütle ve ataletsel özelliklerini otomatik hesaplama
 • Hazır ve kullanıcı tanımlı materyal özellikleriŞekil 1. BALLISTICeda parametrik ve otomatik katı model oluşturma yetenekleri kullanılan hazırlanan bir namlu içindeki merminin gösterimi.

Aerodinamik hesaplama yetenekleri:


BALLISTICeda aerodinamik çözücüsü, bir mermi ya da roket üzerine etki eden aerodinamik yük katsayıları “component build up” metodu kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yöntemde aerodinamik katsayılar, doğrusal ve/veya narin cisim teorilerine dayanarak hesaplanan kanat, gövde ve kuyruk gibi önemli bileşenlerin aerodinamik katsayıları her bileşene özgü ağırlıklı etkileşim faktörü ile çarpılıp toplanarak hesaplanmakta, gerektiğinde deneysel veri tabanı ve yarı-ampirik formülasyonlardan da faydalanılmaktadır.

 • Roket eksenlerine göre kuvvet ve moment katsayıları CA, CY, CN, cx, cy, cz hesaplama
 • Rüzgar eksenlerine göre kuvvet ve moment katsayıları CD, CY, CL, cx, cy, cz hesaplama
 • Statik türev katsayıları
 • Dinamik Sönümleme türev katsayıları

Şekil 2. BALLISTICeda geometri modülü ile oluşturulan M735 Kinetik Enerji Roketine ait katı model üzerinde, aerodinamik modül ile hesaplanan sürükleme katsayısı dağılımının atıştan elde edilen veriler ile karşılaştırılması.

Uçuş mekaniği hesaplama yetenekleri:


 • 6DOF yörünge simülasyonu
 • 4DOF yörünge simülasyonu
 • Statik kararlılık hesaplamaları
 • Jiroskopik ve dinamik kararlılık hesaplamaları
 • Rüzgar etkileri (sabit ya da değişken)
 • Standart atmosfer modeli
 • Meteorolojik bilgi girme
 • Kullanıcı tanımlı itki girme
 • 3B katı model kullanan 3B uçuş simülasyon animasyonu
 • Saçılım analizi
 • Hareketli ve hareketsiz hedefler için hedef vurma analizi
 • Atış tablosu hazırlama
 • Yörünge radar verisinden sürükleme katsayısı hesaplama

Şekil 3. BALLISTICeda uçuş mekaniği ve post-process modülleri kullanılarak oluşturulan M735 Kinetik Enerji Roketinin uçuş simülasyonu, hız, irtifa ve mesafe grafikleri.

İç balistik hesaplama yetenekleri:


 • Global parametreler ile bir boyutlu termodinamik iç balistik model
 • Yivli namlu içerisinde mermi dönel hareket simülasyonu
 • Termodinamik ve gaz dinamiği hesapları
 • Direnç basıncı ve sevk çemberi aşınma hesaplamaları
 • Yakıt özelliklerinin belirsizlikleri
 • Yanma odası maksimum basıncını veya namlu çıkış hızını deney sonuçlarına uydurmak için ve yakıt sıcaklığına göre iç balistik hesaplaması
 • Kullanıcı tarafından geliştirilebilen yakıt malzeme kataloğu
 • Yakıt tanecik çeşitleri: küre, şerit, silindir, tek delikli silindir, yedi delikli silindir, 19 delikli silindir, 19 delikli altıgen prizma
 • Zamana bağlı hesaplamalar
 • Mono-blok ve çok katlı ince duvar yapılarına bağlı yapısal dayanım analizi

Şekil 4. BALLISTICeda iç balistik modülü kullanılarak yapılan namlu içerisindeki bir merminin iç balistik simülasyonu.


Şekil 5. İç balistik simülasyonunda kullanılmak üzere BALLISTICeda geometri modülü kullanılarak parametrik olarak yapılan, mermi yatağı (chamber), mermi kovanı (cartridge case), sevk çemberli (rotating band) mermi ve yivli namlu içi (bore) modellemeleri.

Son işlemci yetenekleri:


 • Aerodinamik ve uçuş mekaniği modüllerinden alınan tablolaştırılmış çözüm sonuçlarını otomatik olarak son işlemci modülüne gönderebilme
 • Bir dosya ya da matematiksel fonksiyonlar ile tanımlanan tablolaştırılmış değerlerden oluşan değişkenlerin XY grafiğini çizdirebilme
 • Raster (bmp, jpeg, gif) ve vektör (ps, pdf, swg) tipi çizimleri dışa aktarabilme
 • Baskı kalitesinde XY grafikleri elde etmek için geniş kontrol seçenekleri
 • Kullanıcı tarafından diğer değişkenlerin kombinasyonlarından yeni değişkenler tanımlayabilme
 • Kullanıcı tarafından bağımlı ve bağımsız değişkenleri değiştirilebilme
 • 3 boyutlu XYZ grafiği çizebilme
 • Grafik çizimleri animasyon formatında oluşturma ve saklama
 • Grafik üzerinden veri okuma
 • Resimden veri sayısallaştırma (picture digitizing)

Şekil 6. BALLISTICeda iç balistik modülü kullanılarak elde edilen kama basıncı (breach pressure), mermi dönüsü (spin), namlu ve gaz sıcaklıkları grafikleri.