Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları / MESHeda


MESHedaTM   (Çözümağı Modülü)


MESHedaTM (Mesh Generation for Engineering Design & Analysis) parametrik olarak tanımlanmış yüzeylerden ya da üçgenlenmiş yüzeylerden hareketle düzensiz çözümağı (unstructured mesh) üretmek ve mevcut çözümağlarını parametrik tanımlamalar yaparak iyileştirmek için geliştirilmiş kolay kullanımlı grafik arayüzü (GUI) olan bir yazılım paketidir.

MESHedaTM Temel Özellikleri:

Bu modül ile;

 • 3B Düzensiz Çözümağı
 • Parametrik çözümağı (parametric unstructured mesh generation)
 • Yüzey çözümağından kaliteli çözümağı (surface remeshing by quality mesh generation)
 • 3B Düzenli Çözümağı
 • Cebirsel (Algebraic)
 • Kontrollü Eliptik (Controllable Eliptic)
 • 3B Prizmatik Çözümağı (Advancing Layer)
 • Dört yüzlü (Tetrahedron
 • Beş yüzlü (Wedge)
 • Altı yüzlü (Hexahedron)
 • Yaygın kullanılan çözümağı formatlarını destekler (import / export : TECPLOT, FLUENT, GAMBIT, FASTRAN, I-DEAS, MEDIT, Vgrid3D)
 • Değişik eleman tiplerini destekler (import / Export / generate tetrahedral, hexahedral, wedge type, pyramidal, quadrilateral, triangular, line elements & nonlinear FEM elements).
 • Parametrik yüzey geometrisinde (yüzey CAD modeli, patch) çözümağı üretme
 • Nokta kümesinden çözümağı üretme (point cloud)
 • Yüzey geometrisini koruyarak yumuşatma, sıklaştırma, seyrekleştirme, kalitelileştirme
 • Yüzey elemanlarından uzatarak (extrude) ve döndürerek (revolve) hacim elemanları üretme
 • Dinamik çözümağı kırpma (mesh clipping)
 • Kolay taşıma (transform), döndürme (rotate) ve simetri alma


Şekil 1. Uçak kanadı çözümağına bomba çözümağı yaması
(Otomotik boşaltma ve doldurma)
Şekil 2. Harici yük ayrılması çözümü için üretilmiş çözümağı

 • Genel eleman uzunluğu (global element lenght), bölgesel eleman uzunluğu (local element length), Steiner noktaları, kontrol noktaları, kontrol çizgileri ve arka plan çözümağı (background mesh) kullanarak çok kontrollü kaliteli çözümağı üretebilme.
 • Kolay bölgesel ağ üretme (local remeshing), kaynaştırma (merge), ölçeklendirme (scale), silme ve kopyalama
 • Normal vektörüne veya "bandwith" optimizasyonuna göre yeniden numaralandırma
 • Hareketli yüzeylere kendini uydurma (dynamically deforming)
 • Çözüme uygun otomatik adaptasyon (sıklaştırma - seyreltme, yaklaşma - uzaklaşma)
 • Farklı çözücüler ile senkronize halde çalışabilme (çözüme uygun otomatik sıklaştırma ve hareketli sınırları takip etme)
 • "Advancing Layer Method" kullanılarak, dörtyüzlü ya da kama türü altı yüzlü elemanlar ile sınır tabaka çözümağı üretilebilme.
 • Gerekli çözümağı kalite bilgilerini listeleme ve belirli kriterin sağlamayanları görüntüleme, kalite bilgilerini istatistiksel olarak alma ve kaydetme.
 • Uzunluk, alan, hacim, açıklık oranı (aspect ratio), sünme (strech), çarpıklık (skewness), burulma (distortion)
 • Çakışık düğümler (coincident nodes), serbest kenar ve yüzeyleri (free edges ve faces), yüzey eleman normal yönlerini bulma ve otomatik düzeltme.
 • CADeda da bahsedilen kolay kullanım özelliği


Şekil 3. Yolcu uçağı etrafında Delaunay metodu ile üretilmiş düzensiz çözümağı ve
Advancing Layer kullanılarak yapılmış sınır tabaka çözümağı (kare içinde).