Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları / POSTeda


POSTeda (Son İşlemci Modülü)


Temel Özellikleri

 • TECPLOT’un da aralarında bulunduğu çeşitli çözümağı formatlarından elde edilmiş çözümleri görüntüleyebilme.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanacak sabit ve değişken formüller kullanılarak mevcut çözüm değişkenlerinden farklı yeni değişkenler türetebilme.
 • Yüzey kontur çizgileri çizilebilme, bunları sabit veya değere göre renklendirme.
 • Hacim kontur yüzeyleri çizebilme, bunları sabit veya değere göre renklendirme.
 • İstenmeyen değerdeki konturları göstermeme.
 • Kontur değerine göre çözümağından eleman çıkarma.
 • Fiziksel özelliklere ait vektörler çizilebilme, bunları sabit veya değere göre renklendirme.
 • Ekran üzerinde fonksiyon ya da veri bilgileri ile grafiksel çizim yapılabilme ve vektörel formatta (ps, pdf, svg, dxf) dışa aktarılabilme.
 • İki boyutlu çizimleri istenildiği şekilde kontrol ederek kağıda aktarma.
 • İstenilen yerdeki çözümün değerini okuyabilme (data extraction) ve değişim grafiğini çizebilme.
 • Resimden sayısal koordinat çıkarma (picture digitizing).
 • Hesaplanan basınç değerlerinden kuvvet dağılımını bulma, çizme ve dışa aktarma.
 • Çözümle değişen çözüm ağını çizebilme (mesh deformation & displacement)