Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları / PREeda


PREeda (Ön-İşlemci Modülü)


Temel Özellikleri

  • Ağ elemanları isteğe göre seçip gruplara (group) ve bölgelere (zone) ayırabilme.
  • Grupları ve bölgeleri kaynaştırılabilme, ayrıştırılabilme, silme ya da yeniden gruplara ve bölgelere ayırma.
  • Tanımlanan nokta vektör açı toleransına, rengine veya tipine göre ağ elemanlarını otomatik gruplara ve bölgelere ayırma.
  • Eleman bölgelerine malzeme ve sınır şartları atama.
  • Hareketli ve sabit bölgeleri belirleme, hareket sınırlamaları koyma.
  • Hareketli bölgelere hareket denklemleri tanımlayabilme.
  • Kullanıcıya özel yeni sınır şartları, malzeme ve fiziksel özellikler tanımlayabilme.
  • Paralel çözücülerde kullanılmak üzere dört yüzlü çözümağını örtüşen (overlap) veya örtüşmeyen (nonoverlap) bölümlere (partition) ayrılabilme ve bu bölümleri değişik renklerde görüntüleme, istenmeyen bölümleri gizleme.
  • Farklı çözümağları arasında düğüm noktalarını hızlı bir şekilde eşleştirme (quick search).
  • Düğüm noktalarının veya elemanların yüzeylere olan en yakın mesafelerini hızlı bir şekilde bulma (minimum distance).