Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları / SAPeda


SAPedaTM  (Yapısal Analiz Programı)


SAPedaTM (Structural Analysis Program for Engineering Design and Analysis) yapıların statik ve dinamik analizlerini yapmak üzere geliştirilmiş bir sonlu elemanlar (finite elements - FE) yöntemi kullanan bir bilgisayar kodudur.

Özellikleri:

 • Analiz çeşitleri
 • Statik
 • Frekans
 • Burkulma (Buckling)
 • Modal
 • Dinamik
 • Çarpma
 • Temas
 • Aeroelastisite (Statik & Dinamik)
 • Malzeme
 • Doğrusal elastik
 • Deformasyon  plastik
 • Viskoplastik
 • Eleman tipleri
 • 8 düğümlü altı yüzlü (8 noded brick)
 • 20 düğümlü altı yüzlü
 • 4 düğümlü dört yüzlü (4 noded tetrahedral)
 • 10 düğümlü dört yüzlü
 • 6 düğümlü kama (6 noded wedge)
 • 15 düğümlü kama
 • 6 düğümlü kabuk (6 noded shell)
 • 8 düğümlü kabuk
 • 3 düğümlü kiriş (3 noded beam)
 • 2 düğümlü 3B yay (2 noded 3D spring)